niedziela, 23 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Środowiska
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 250

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 3c ust. 2
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac