niedziela, 23 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu
wycofany
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Energii
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 220

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 34 ust. 3
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 09-08-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 09-08-2017
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 9. Komisja Prawnicza
 • 10. Rada Ministrów
 • 11. Notyfikacja
 • 12. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
 • 13. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac
 • Projekt wycofany