wtorek, 20 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 19.02.2018 o godzinie 16:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa 2014/36/UE
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

    Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1065

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 90 ust. 9
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac