poniedziałek, 23 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.04.2018 o godzinie 16:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa 2014/36/UE
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1065

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 90 ust. 9
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • rozpoczęcie: 03-07-2017

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 14-09-2017
 • rozpoczęcie: 03-07-2017

  3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 03-07-2017
 • rozpoczęcie: 03-07-2017

  4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 14-09-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 19-09-2017
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac