środa, 24 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 16:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Zdrowia
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 02-01-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 02-01-2017
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 02-01-2017
    • OSR (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Zdrowia   , wprowadzony przez: Rafał Babraj
      Data utworzenia: 02-01-2017
    • Uzasadnienie (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Zdrowia   , wprowadzony przez: Rafał Babraj
      Data utworzenia: 02-01-2017
   • Pisma kierujące projekt do konsultacji publicznych
        Data ostatniej modyfikacji: 02-01-2017
   • Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Odrębna konferencja z udziałem podmiotów publicznych
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia