poniedziałek, 22 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 22.01.2018 o godzinie 16:07
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 26 z 02.02.2016, s. 19)
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...