wtorek, 26 września 2017, data aktualizacji serwisu: 25.09.2017 o godzinie 17:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (Dz.U.UE.L.2012.156.1).
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 26-07-2017
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 22-09-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 22-09-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • rozpoczęcie: 05-09-2017

  zakończenie: 13-09-2017

  6. Komitet do Spraw Europejskich
  Data ostatniej modyfikacji: 18-09-2017
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Rada Ministrów
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu