sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

    Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 778

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 38 a ust. 6
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe