czwartek, 18 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 18.01.2018 o godzinie 16:25
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 778

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 38 a ust. 6
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 14-10-2016
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 14-10-2016
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 14-10-2016
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Rada Ministrów
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
 • 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia