niedziela, 21 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany
Data utworzenia:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Komentarz:

Kodeks będzie normować sprawy z zakresu kształtowania i realizacji polityki przestrzennej na szczeblu gminy, obszaru funkcjonalnego, regionu oraz kraju. Obejmuje to zarówno uchwalanie jak i wykonywanie aktów planowania przestrzennego, np. w zakresie realizacji dróg publicznych i sieci. W Kodeksie ujęte zostaną regulacje dotyczące nabywania nieruchomości w związku z realizacją celów publicznych oraz elementy postępowań w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko, zastępując w tym zakresie wszystkie tzw. specustawy inwestycyjne. Kodeks w sposób wyczerpujący ureguluje realizację inwestycji budowlanych, w tym uzyskanie zgody inwestycyjnej, zgody na użytkowanie oraz zasady utrzymania obiektów budowlanych i postępowania w sprawie katastrof.

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

 • rozpoczęcie: 30-09-2016

  2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 05-02-2018
   • Pisma kierujące projekt do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 05-02-2018
    • Tabela uwag.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Beata Pondo
      Data utworzenia: 04-10-2016
   • Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 05-02-2018
    • GUS.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 31-10-2016
    • KPRM.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 31-10-2016
    • ME.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 31-10-2016
    • MF.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 31-10-2016
    • MRiF.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 31-10-2016
    • MRPiPS.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 31-10-2016
    • MSiT.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 31-10-2016
    • MZ.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 31-10-2016
    • RCL.pdf
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 31-10-2016
    • UKE.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 31-10-2016
    • GIODO.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 03-11-2016
    • MON.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 03-11-2016
    • PGSP.pdf
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 03-11-2016
    • UOKIK.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 03-11-2016
    • MC.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 07-11-2016
    • MNiSW.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 07-11-2016
    • MS.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 07-11-2016
    • MŚ.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 07-11-2016
    • MGMiŻŚ.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 15-11-2016
    • MKIDN.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 15-11-2016
    • MRiRW.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 15-11-2016
    • MSWiA.pdf (dokument w innym formacie )
        Autor dokumentu: Minister Infrastruktury i Budownictwa   , wprowadzony przez: Zbigniew Przybysz
      Data utworzenia: 17-11-2016
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Konferencja uzgodnieniowa
 • rozpoczęcie: 30-09-2016

  3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 05-02-2018
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet do Spraw Europejskich
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Rada Ministrów
 • 10. Notyfikacja
 • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu