sobota, 18 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 17.08.2018 o godzinie 15:43
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Finansów
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: Prawo bankowe

    Publikator: Dz.U. 2015r. poz. 128

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 9f
  • art. 128 ust. 6
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe