wtorek, 20 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Prezesa Rady Ministrów
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

    Tytuł ustawy: ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

    Publikator: Dz.U. 2014r. poz. 1114

    Jednostka redakcyjna:

  • art. 16 ust. 3
ARCHIWALNY
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
Zakończenie prac