poniedziałek, 19 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie funkcjonowania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji ( poprzedni tytuł:Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zasad i warunków potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej)
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
zamknięty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Cyfryzacji
Numer z wykazu:
Odnośnik do publikatora
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

  Publikator: Dz.U. 2014r. poz. 1114

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 20 a ust. 3 pkt. 2
ARCHIWALNY
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 14-09-2016
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 14-09-2016
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 14-09-2016
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
  Data ostatniej modyfikacji: 24-10-2016
   • Uwagi zgłoszone do projektu
        Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2016
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
        Data ostatniej modyfikacji: 04-10-2016
   • Ustalenia Komitetu
        Data ostatniej modyfikacji: 24-10-2016
 • 6. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia
Zakończenie prac