niedziela, 23 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym

  Publikator: Dz.U. 2007r. poz. 123

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 18 ust. 4
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 08-09-2016
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 09-06-2016
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 09-06-2016
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 7. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 23-09-2016
 • 8. Notyfikacja
 • 9. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 10. Skierowanie aktu do ogłoszenia