poniedziałek, 28 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 25.05.2018 o godzinie 17:41
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Gospodarki
Numer z wykazu:
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej:
Numer i tytuł aktu prawnego Unii Europejskiej: Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020 (Dz.Urz. UE z 28.6.2014 r. Seria C, Nr 200, str. 1)
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
  • 1. Zgłoszenia lobbingowe