wtorek, 25 kwietnia 2017, data aktualizacji serwisu: 25.04.2017 o godzinie 17:57
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 24
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw Minister Energii UD193 01-02-2017 20-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości paliw stałych Minister Energii 57.1.17 01-02-2017 01-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych Minister Energii 56.1.17 01-02-2017 01-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych Minister Energii 55.1.17 01-02-2017 02-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności Minister Energii 47.2.16 20-01-2017 02-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu Minister Energii 46.2.16 20-01-2017 02-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych Minister Energii 44.2.16 20-01-2017 18-04-2017
projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych Minister Energii 48.2.16 23-12-2016 09-01-2017
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących Minister Energii 45.2.16 17-10-2016 22-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Energii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Minister Energii 41.2.16 05-09-2016 17-01-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3