wtorek, 20 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10488
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Minister Zdrowia MZ 712 20-11-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie Minister Zdrowia MZ 539 20-11-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron Minister Środowiska RD447 20-11-2018 20-11-2018
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 133 20-11-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 38 20-11-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2019 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 418 20-11-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 415 20-11-2018 20-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 809 19-11-2018 19-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 810 19-11-2018 20-11-2018
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 63 19-11-2018 19-11-2018
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona