piątek, 16 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 16:24
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 57
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Główny Urząd Statystyczny UD 222 17-08-2018 06-11-2018
Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Główny Urząd Statystyczny UD 223 19-07-2018 06-11-2018
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Główny Urząd Statystyczny RD339 05-07-2018 03-10-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny RD338 09-04-2018 12-10-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu Główny Urząd Statystyczny 171 07-03-2018 06-08-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Główny Urząd Statystyczny RD249 24-08-2017 04-01-2018
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Główny Urząd Statystyczny RD265 27-07-2017 21-03-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Główny Urząd Statystyczny 136 27-06-2017 08-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Minister Rozwoju i Finansów 506 09-05-2017 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Główny Urząd Statystyczny RD211 21-04-2017 19-01-2018
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń Główny Urząd Statystyczny RD206 20-03-2017 21-06-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Główny Urząd Statystyczny RD187 02-02-2017 08-02-2018
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 Główny Urząd Statystyczny 16 25-10-2016 17-08-2017
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 Główny Urząd Statystyczny 128 30-09-2016 13-01-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Główny Urząd Statystyczny RD129 27-09-2016 17-08-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej Główny Urząd Statystyczny RD125 20-09-2016 12-12-2016
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Główny Urząd Statystyczny RD124 20-09-2016 12-12-2016
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Główny Urząd Statystyczny 17 30-06-2016 17-08-2017
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Główny Urząd Statystyczny RD71 25-05-2016 10-01-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 Główny Urząd Statystyczny 15 11-05-2016 23-01-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Główny Urząd Statystyczny RD72 24-03-2016 06-10-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 Główny Urząd Statystyczny RD33 22-12-2015 13-05-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 Główny Urząd Statystyczny RD49 22-12-2015 11-03-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 Główny Urząd Statystyczny RD504 19-10-2015 17-08-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 Główny Urząd Statystyczny RD494 09-10-2015 05-01-2016
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego Główny Urząd Statystyczny RD484 23-09-2015 05-01-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Główny Urząd Statystyczny RD485 23-09-2015 05-01-2016
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 Główny Urząd Statystyczny 169 28-05-2015 17-08-2017
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 Główny Urząd Statystyczny 168 22-05-2015 08-01-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 Główny Urząd Statystyczny RD434 23-04-2015 07-09-2015
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 Główny Urząd Statystyczny RD425 17-03-2015 07-09-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Główny Urząd Statystyczny RD393 27-01-2015 18-11-2015
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 Główny Urząd Statystyczny RD382 28-10-2014 23-03-2015
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 Główny Urząd Statystyczny RD262 13-10-2014 10-02-2015
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 Główny Urząd Statystyczny 127 07-10-2014 20-04-2015
Projekt roporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego Główny Urząd Statystyczny RD374 22-09-2014 27-01-2015
Projekt roporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Główny Urząd Statystyczny 372 18-09-2014 27-01-2015
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 Główny Urząd Statystyczny 130 29-05-2014 14-07-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 Główny Urząd Statystyczny RD315 24-03-2014 27-01-2015
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 Główny Urząd Statystyczny 126 10-03-2014 27-01-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 Główny Urząd Statystyczny RD261 04-12-2013 09-06-2014
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie okreslenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 Główny Urząd Statystyczny 98 31-10-2013 13-06-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 Główny Urząd Statystyczny RD254 24-10-2013 09-06-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Główny Urząd Statystyczny RD253 22-10-2013 27-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej Główny Urząd Statystyczny UD84 19-09-2013 07-09-2015
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 Główny Urząd Statystyczny 110 05-06-2013 11-06-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 Główny Urząd Statystyczny RD206 19-04-2013 17-04-2014
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 Główny Urząd Statystyczny RD96 12-04-2013 09-06-2014
projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych staatystyki publicznej na rok 2012 (II zmiana) Główny Urząd Statystyczny 49 06-12-2012 01-07-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 Główny Urząd Statystyczny RD 89 13-11-2012 09-06-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Główny Urząd Statystyczny RD94 19-09-2012 09-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 62 30-08-2012 19-03-2013
projekt rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporzadzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objasnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 Główny Urząd Statystyczny 55 02-07-2012 11-06-2014
Projekt rozporządzenia Prezasa Rady Ministrów w sprawie okreslenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 Główny Urząd Statystyczny 56 18-04-2012 11-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków wchodzących do portu lub wychodzących z portu polskiego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 51 29-03-2012 19-03-2013
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 Główny Urząd Statystyczny 52 18-07-2011 11-06-2014
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 Główny Urząd Statystyczny 38 16-06-2011 01-07-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona