poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 16:38
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10335
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarow i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu Minister Finansów 48 28-09-2011 24-01-2013
Projekt z dnia 20 września 2011r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin Minister Finansów RB1 28-09-2011 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia 27-09-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 92, półrocze: II, rok: 2011 27-09-2011 20-10-2017
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przydzielenia jednostek zmilitaryzowanych Minister Obrony Narodowej 26-09-2011 27-04-2012
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z usuwaniem skutków powodzi Minister Pracy i Polityki Społecznej 26-09-2011 06-04-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych Minister Finansów 86 26-09-2011 30-01-2013
Projekt rozporządzenia MPiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania Minister Pracy i Polityki Społecznej 26-09-2011 16-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu Minister Infrastruktury 9 i 246 23-09-2011 05-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej Minister Finansów 79 22-09-2011 29-06-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona