sobota, 17 marca 2018, data aktualizacji serwisu: 16.03.2018 o godzinie 16:14
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10685
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej "Dziełu Misyjnemu Diecezji Warszawsko-Praskiej" Minister Administracji i Cyfryzacji 23 14-02-2012 21-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy Minister Finansów 10.2 I kwartał 2012 r. 14-02-2012 07-05-2012
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wydawania, wymiany lub zwrotu dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD59 14-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu i szczegółowych warunków otrzymywania przez weteranów poszkodowanych świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa i sposobu oraz trybu finansowania ponoszonych kosztów tych świaczeń Minister Obrony Narodowej RD56 14-02-2012 08-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych weterynaryjnych Minister Zdrowia 82 14-02-2012 14-08-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Gospodarki RD100 14-02-2012 18-03-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika Minister Obrony Narodowej RD57 14-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD58 14-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych-żołnierzy Minister Obrony Narodowej 55 14-02-2012 13-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 81 13-02-2012 16-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona