niedziela, 20 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 19.05.2018 o godzinie 15:44
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9752
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24-08-2011 10-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 w cz. dot. KGPSP 24-08-2011 08-05-2012
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowoej lub przez niego nadzorowanych Minister Obrony Narodowej 24-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25 23-08-2011 16-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji Minister Środowiska 23-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celna w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych Minister Finansów 13 23-08-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa Minister Zdrowia 11 23-08-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 47 II Półrocze 2011 23-08-2011 03-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 - BOR - program prac legislacyjnych na II półrocze 2011 23-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych Minister Infrastruktury 22-08-2011 05-02-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 939 940 941 942 943 ... 976