czwartek, 26 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 25.04.2018 o godzinie 17:43
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9651
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia zaciągu ochotniczego Minister Obrony Narodowej 06-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lp. 10, grudzień 2011 r. 05-09-2011 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lp. 11, grudzień 2011 r. 05-09-2011 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funckjonariuszy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości 05-09-2011 17-02-2012
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przydzielenia jednostek zmilitaryzowanych Minister Obrony Narodowej RD37 05-09-2011 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Minister Środowiska 05-09-2011 22-02-2016
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 02-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Minister Zdrowia 88 02-09-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu i warunków wykorzystania kwoty połowowej szprota pozostałej do odłowienia z ogólnej kwoty połowowej tego gatunku w 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 02-09-2011 09-01-2012
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie baz danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 01-09-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 925 926 927 928 929 ... 966