poniedziałek, 23 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 21:31
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9988
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postepowania podmiotu leczniczego wykonujacego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta Minister Zdrowia 77 22-11-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów i rodzajów dokumentów, jakie dołącza się do wniosków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 68, półrocze: II, rok: 2011 22-11-2011 24-08-2012
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów 22-11-2011 24-01-2013
Projekt z dnia 18 listopada 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów 21-11-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statatystycznych statystyki publicznej na rok 2011 Główny Urząd Statystyczny 21-11-2011 18-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami Minister Zdrowia 21-11-2011 15-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia 21-11-2011 12-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości 21-11-2011 07-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości 21-11-2011 28-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organiźmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji Minister Sprawiedliwości 21-11-2011 18-10-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 925 926 927 928 929 ... 999