sobota, 24 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 23.02.2018 o godzinie 16:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9441
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzorcowania zbiorników statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej Minister Gospodarki 21-09-2011 08-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu archiwizacji danych oraz zakresu danych związanych z urządzaniem zakładów wzajemnych przez sieć Internet podlegających archiwizacji Minister Finansów 15 21-09-2011 16-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zadań służby medycyny pracy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 63 21-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie służby medycyny pracy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 64 21-09-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin Minister Obrony Narodowej RD34 20-09-2011 29-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 62, półrocze: II, rok: 2011 20-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Minister Zdrowia 20-09-2011 06-06-2012
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości 19-09-2011 17-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Minister Infrastruktury 67 19-09-2011 04-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne Minister Zdrowia 20 19-09-2011 05-06-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 897 898 899 900 901 ... 945