sobota, 17 marca 2018, data aktualizacji serwisu: 16.03.2018 o godzinie 16:14
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9502
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz materiałów mających szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 81 13-02-2012 16-01-2013
rozporządzenie Ministra Orbony narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez ŻW czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejecia przedmiotów przestępstawa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej Minister Obrony Narodowej RD24 13-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości Minister Obrony Narodowej RD28 13-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, zasad wręczania i noszenia odznaki "Za Rany i Kontuzje" Minister Obrony Narodowej RD53 13-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy Minister Obrony Narodowej RD54 13-02-2012 08-02-2013
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Minister Gospodarki A52 13-02-2012 07-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich Minister Zdrowia 145 13-02-2012 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony Minister Administracji i Cyfryzacji 4 10-02-2012 21-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych i procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro Minister Zdrowia 149 09-02-2012 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe Minister Spraw Wewnętrznych 13 09-02-2012 06-04-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 843 844 845 846 847 ... 951