niedziela, 21 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 20:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 14
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Ustawa o jawności życia publicznego Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych UD314 24-10-2017 10-01-2018
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych 126 22-05-2017 06-12-2017
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zm. rozporządzenie w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych RD 180 10-02-2017 17-03-2017
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zm. rozporządzenie w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych RD 180 12-01-2017 20-02-2017
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu i warunków przeprowadzania oceny bezpieczeństwa w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych w trakcie wpisywania 01-07-2016 06-09-2016
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu oddelegowania do pracy lub służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem zdarzeniom o charakterze terrorystycznym Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych 65 01-07-2016 12-06-2017
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przetwarzania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dot.umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek piniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dot.obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych w zbiorach danych Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych 67 01-07-2016 12-06-2017
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu dokumentowania blokady dostępności określonych danych informatycznych lub usług teleinformatycznych w systemie teleinformatycznym oraz przechowywania i przekazywania postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych 66 01-07-2016 12-06-2017
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu niszczenia materiałów zawierających informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oceny bezpieczeństwa oraz wzorów druków wymaganej dokumentacji Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych 68 01-07-2016 12-06-2017
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem RP, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych 64 01-07-2016 12-06-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2