poniedziałek, 19 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się

* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - Regulaminu pracy Rady Ministrów.
Projekty według wybranych kryteriów: 554
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numersortowanie wg numeru rosnąco Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 57 09-11-2016 27-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Minister Rozwoju i Finansów 58 09-11-2016 10-10-2017
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rowojowego Minister Rozwoju i Finansów 229 10-11-2016 22-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do wykonywania jego zadań, w szczególności informacji o wartości wierzytelności i wartości środków gwarantowanych oraz danych i informacji niezbędnych do wyliczenia obowiązkowych składek Minister Rozwoju i Finansów 254 10-11-2016 21-02-2017
projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Minister Rozwoju i Finansów UD169 10-11-2016 26-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego Minister Rozwoju i Finansów 228 14-11-2016 26-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od nagród otrzymanych w „Loterii Paragonowej 2 edycja” Minister Rozwoju i Finansów 232 17-11-2016 11-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru informacji o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach Minister Rozwoju i Finansów 201 17-11-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Minister Rozwoju i Finansów 189 17-11-2016 19-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Rozwoju i Finansów 188 17-11-2016 19-03-2018
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 56