wtorek, 27 czerwca 2017, data aktualizacji serwisu: 26.06.2017 o godzinie 18:57
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się

* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
Projekty według wybranych kryteriów: 9515
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numer Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmianiającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych Minister Finansów 25-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn Minister Finansów 25-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25-07-2011 28-01-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia 229 22-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko Minister Środowiska 22-07-2011 22-02-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz monitorowaniem i oceną realizacji tej strategii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22-07-2011 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania Minister Sprawiedliwości 22-07-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez huragan lub przymrozki wiosenne w 2011 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 22-07-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych Minister Sprawiedliwości 81 22-07-2011 13-03-2012
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Minister Pracy i Polityki Społecznej 30 22-07-2011 04-01-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 925 926 927 928 929 ... 952