poniedziałek, 18 grudnia 2017, data aktualizacji serwisu: 15.12.2017 o godzinie 20:46
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się

* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
Projekty według wybranych kryteriów: 10290
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numer Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Minister Obrony Narodowej 02-01-2012 20-05-2015
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego Minister Obrony Narodowej 02-01-2012 26-03-2012
rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków i trybu współpracy pomiędzy Komisją Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego a Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych Minister Obrony Narodowej 02-01-2012 21-01-2013
założenia projektu ustawy Prawo zamówień publicznych przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2011 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 02-01-2012 02-01-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UC27 02-01-2012 14-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów Minister Spraw Wewnętrznych 101 30-12-2011 17-10-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UC24 30-12-2011 26-03-2013
rozporządzenie Ministra Obrony narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej 30-12-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 54 29-12-2011 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poz. 55 29-12-2011 29-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona