sobota, 23 września 2017, data aktualizacji serwisu: 22.09.2017 o godzinie 16:58
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się

* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
Projekty według wybranych kryteriów: 9915
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numer Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenie Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych Minister Finansów 65 24-11-2011 29-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykaz Prac Legislacyjnych Ministra RiRW - półrocze: I, rok: 2012 24-11-2011 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności jednostek dozoru technicznego Minister Gospodarki 23-11-2011 06-02-2013
Projekt rozporządzenia MSW w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji wydanych lub unieważnionych dowodów osobistych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 67 23-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów Minister Finansów 12 23-11-2011 16-01-2012
Projekt ustawy o dostarczaniu informacji o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię Minister Gospodarki UC11 23-11-2011 25-11-2013
Projekt Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobów współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi Minister Zdrowia 18 23-11-2011 05-07-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskimProjekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 23-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia 22-11-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością Minister Zdrowia 22-11-2011 05-06-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 906 907 908 909 910 ... 992