piątek, 19 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 14:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się

* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
* - dotyczy projektów utworzonych od 2015 r.
Projekty według wybranych kryteriów: 10451
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numer Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego Minister Zdrowia 97 19-03-2012 14-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniajace rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Minister Obrony Narodowej 90 19-03-2012 15-07-2014
Projekt rozporządzenia MON w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie Minister Obrony Narodowej 91 19-03-2012 18-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.5 19-03-2012 10-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego Minister Zdrowia 85 16-03-2012 14-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 147 16-03-2012 04-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej Minister Zdrowia 84 16-03-2012 14-08-2012
Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Minister Pracy i Polityki Społecznej 31 16-03-2012 15-12-2014
Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Minister Pracy i Polityki Społecznej 30/czerwiec 2012 r. 16-03-2012 12-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia Minister Zdrowia 125 16-03-2012 19-06-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona