sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów rgulowanych / Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych"

Data Autor Zdarzenie
2012-10-02 14:17 Grażyna Nauka Dodanie atrybutu 'nazwa wnioskodawcy': "Minister Sprawiedliwości"
2012-10-02 14:17 Grażyna Nauka Dodanie atrybutu 'numer Programu Prac Legislacyjnych': "UA22"
2012-10-02 14:17 Grażyna Nauka Dodanie atrybutu 'opis Programu Prac Legislacyjnych': "Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UA22"
2012-10-02 14:17 Grażyna Nauka Dodanie atrybutu 'tryb opracowywania projektu': "Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń, wynikający z Planu Prac Rządu"
2012-10-02 14:17 System RPL Dodanie katalogu "Działalność lobbingowa" (rejestr)
2012-10-02 14:17 System RPL Dodanie katalogu "Konsultacje społeczne" (rejestr)
2012-10-02 14:17 System RPL Dodanie katalogu "Uzgodnienia" (rejestr)
2012-10-02 14:17 System RPL Dodanie katalogu "Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji" (rejestr)
2012-10-02 14:18 System RPL Dodanie katalogu "Komisja Prawnicza" (rejestr)
2012-10-02 14:18 System RPL Dodanie katalogu "Komitet do Spraw Europejskich" (rejestr)
2012-10-02 14:18 System RPL Dodanie katalogu "Rada Ministrów" (rejestr)
2012-10-02 14:18 System RPL Dodanie katalogu "Notyfikacja" (rejestr)
2013-07-18 16:16 System RPL Dodanie atrybutu 'null': "RM-10-53-13"