środa, 24 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 16:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych"

Data Autor Zdarzenie
2012-09-06 16:15 Grzegorz Bąkowski Dodanie atrybutu 'nazwa wnioskodawcy': "Minister Gospodarki"
2012-09-06 16:15 Grzegorz Bąkowski Dodanie atrybutu 'numer Programu Prac Legislacyjnych': "UC67"
2012-09-06 16:15 Grzegorz Bąkowski Dodanie atrybutu 'opis Programu Prac Legislacyjnych': "Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UC67"
2012-09-06 16:15 Grzegorz Bąkowski Dodanie atrybutu 'numer przepisu UE': "Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych"
2012-09-06 16:15 Grzegorz Bąkowski Dodanie atrybutu 'nazwa założeń projektu ustawy': "Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych"
2012-09-06 16:15 Grzegorz Bąkowski Dodanie atrybutu 'tryb opracowywania projektu': "Projekt opracowywany na podstawie założeń projektu ustawy"
2012-09-06 16:15 System RPL Dodanie katalogu "Notyfikacja" (rejestr)
2012-09-06 16:15 System RPL Dodanie katalogu "Działalność lobbingowa" (rejestr)
2012-09-06 16:15 System RPL Dodanie katalogu "Konsultacje społeczne" (rejestr)
2012-09-06 16:15 System RPL Dodanie katalogu "Uzgodnienia" (rejestr)
2012-09-06 16:15 System RPL Dodanie katalogu "Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji" (rejestr)
2012-09-06 16:15 System RPL Dodanie katalogu "Komisja Prawnicza" (rejestr)
2012-09-06 16:15 System RPL Dodanie katalogu "Komitet do Spraw Europejskich" (rejestr)
2012-09-06 16:15 System RPL Dodanie katalogu "Rada Ministrów" (rejestr)
2012-12-13 10:41 System RPL Dodanie atrybutu 'null': "RM 10-69-12"
2015-04-23 17:55 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2015-04-23 17:55 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu null na: 403
2015-04-23 17:55 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu null na: 2013