wtorek, 16 października 2018, data aktualizacji serwisu: 15.10.2018 o godzinie 21:22
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia"

Data Autor Zdarzenie
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'nazwa wnioskodawcy': "Minister Sprawiedliwości"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'numer Programu Prac Legislacyjnych': "B 144"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'opis Programu Prac Legislacyjnych': "Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości, numer B 144"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'null': "akta przechowywanie"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'null': "ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - arytkuł': "[53]"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - indeks artykułu': "[]"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - litera artykułu': "[]"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - ustęp': "[]"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna -parqagraf': "[4]"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - indeks': "[]"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - litera ustępu': "[]"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - punkt': "[]"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - indeks punktu': "[]"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - litera punktu': "[]"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna -tiret': "[]"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'null': "427"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'null': "0"
2014-10-22 10:10 Łukasz Bonczek Dodanie atrybutu 'null': "2013"
2014-10-22 10:10 System RPL Dodanie katalogu "Działalność lobbingowa" (rejestr)
2014-10-22 10:10 System RPL Dodanie katalogu "Konsultacje" (rejestr)
2014-10-22 10:10 System RPL Dodanie katalogu "Uzgodnienia" (rejestr)
2014-10-22 10:10 System RPL Dodanie katalogu "Opiniowanie" (rejestr)
2014-10-22 10:10 System RPL Dodanie katalogu "Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji" (rejestr)
2014-10-22 10:10 System RPL Dodanie katalogu "Komisja Prawnicza" (rejestr)
2014-10-22 10:10 System RPL Dodanie katalogu "Notyfikacja" (rejestr)