czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 14:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw"

Data Autor Zdarzenie
2014-09-04 17:54 Agnieszka Ostrowska Dodanie atrybutu 'nazwa wnioskodawcy': "Minister Zdrowia"
2014-09-04 17:54 Agnieszka Ostrowska Dodanie atrybutu 'numer Programu Prac Legislacyjnych': "UD177"
2014-09-04 17:54 Agnieszka Ostrowska Dodanie atrybutu 'opis Programu Prac Legislacyjnych': "Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UD177"
2014-09-04 17:54 Agnieszka Ostrowska Dodanie atrybutu 'nazwa założeń projektu ustawy': "Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw"
2014-09-04 17:54 Agnieszka Ostrowska Dodanie atrybutu 'tryb opracowywania projektu': "Projekt opracowywany na podstawie założeń projektu ustawy"
2014-09-04 17:54 System RPL Dodanie katalogu "Działalność lobbingowa" (rejestr)
2014-09-04 17:54 System RPL Dodanie katalogu "Konsultacje" (rejestr)
2014-09-04 17:54 System RPL Dodanie katalogu "Uzgodnienia" (rejestr)
2014-09-04 17:55 System RPL Dodanie katalogu "Opiniowanie" (rejestr)
2014-09-04 17:55 System RPL Dodanie katalogu "Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji" (rejestr)
2014-09-04 17:55 System RPL Dodanie katalogu "Komisja Prawnicza" (rejestr)
2014-09-04 17:55 System RPL Dodanie katalogu "Komitet do Spraw Europejskich" (rejestr)
2014-09-04 17:55 System RPL Dodanie katalogu "Rada Ministrów" (rejestr)
2014-09-04 17:55 System RPL Dodanie katalogu "Notyfikacja" (rejestr)
2015-02-16 09:00 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Uzgodnienia
2015-02-19 14:52 Agnieszka Ostrowska Zmieniono atrybut projektu null na: Rady Ministrów
2015-02-19 14:52 Agnieszka Ostrowska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: b.rorant@mz.gov.pl
2015-02-19 14:52 Agnieszka Ostrowska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2015-02-19 14:52 Agnieszka Ostrowska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/1,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2015-04-08 14:58 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 6. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
2015-05-04 10:35 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 7.Stały Komitet Rady Ministrów
2015-06-29 10:29 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2015-07-02 11:03 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Rada Ministrów
2015-07-27 09:48 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu null na: RM-10-65-14
2015-07-27 09:48 Tomasz Rajkowski Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 12. Skierowanie do Sejmu