czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 11:42
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych"

Data Autor Zdarzenie
2012-01-20 15:49 Jakub Majewski Dodanie atrybutu 'nazwa wnioskodawcy': "Minister Środowiska"
2012-01-20 15:49 Jakub Majewski Dodanie atrybutu 'opis Programu Prac Legislacyjnych': "Projekt procedowany poza Programem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów"
2012-01-20 15:49 Jakub Majewski Dodanie atrybutu 'numer przepisu UE': "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. U. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1-1);"
2012-01-20 15:49 System RPL Dodanie katalogu "Konsultacje społeczne" (rejestr)
2012-01-20 15:49 System RPL Dodanie katalogu "Uzgodnienia" (rejestr)
2012-01-20 15:50 System RPL Dodanie katalogu "Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności" (rejestr)
2012-01-20 15:50 System RPL Dodanie katalogu "Komitet do Spraw Europejskich" (rejestr)
2012-01-20 15:50 System RPL Dodanie katalogu "Rada Ministrów" (rejestr)
2012-02-15 16:46 Site Administrator Dodanie atrybutu 'numer Programu Prac Legislacyjnych': "ZC16"