poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 11:56
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"

Data Autor Zdarzenie
2014-08-04 12:05 Monika Latoszek Dodanie atrybutu 'nazwa wnioskodawcy': "Minister Zdrowia"
2014-08-04 12:05 Monika Latoszek Dodanie atrybutu 'numer Programu Prac Legislacyjnych': "ZD10"
2014-08-04 12:05 Monika Latoszek Dodanie atrybutu 'opis Programu Prac Legislacyjnych': "Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer ZD10"
2014-08-04 12:05 System RPL Dodanie katalogu "Konsultacje" (rejestr)
2014-08-04 12:05 System RPL Dodanie katalogu "Uzgodnienia" (rejestr)
2014-08-04 12:05 System RPL Dodanie katalogu "Opiniowanie" (rejestr)
2014-08-04 12:05 System RPL Dodanie katalogu "Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji" (rejestr)
2014-08-04 12:05 System RPL Dodanie katalogu "Komitet do Spraw Europejskich" (rejestr)
2014-08-04 12:05 System RPL Dodanie katalogu "Rada Ministrów" (rejestr)