środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia RM w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny"

Data Autor Zdarzenie
2014-05-30 10:27 Magdalena Czerwińska Dodanie atrybutu 'nazwa wnioskodawcy': "Minister Obrony Narodowej"
2014-05-30 10:27 Magdalena Czerwińska Dodanie atrybutu 'numer Programu Prac Legislacyjnych': "RD333"
2014-05-30 10:27 Magdalena Czerwińska Dodanie atrybutu 'opis Programu Prac Legislacyjnych': "Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer RD333"
2014-05-30 10:27 Magdalena Czerwińska Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - arytkuł': "[]"
2014-05-30 10:27 Magdalena Czerwińska Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - indeks artykułu': "[]"
2014-05-30 10:27 Magdalena Czerwińska Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - litera artykułu': "[]"
2014-05-30 10:27 Magdalena Czerwińska Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - ustęp': "[]"
2014-05-30 10:27 Magdalena Czerwińska Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna -parqagraf': "[]"
2014-05-30 10:27 Magdalena Czerwińska Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - indeks': "[]"
2014-05-30 10:27 Magdalena Czerwińska Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - litera ustępu': "[]"
2014-05-30 10:27 Magdalena Czerwińska Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - punkt': "[]"
2014-05-30 10:27 Magdalena Czerwińska Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - indeks punktu': "[]"
2014-05-30 10:27 Magdalena Czerwińska Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna - litera punktu': "[]"
2014-05-30 10:27 Magdalena Czerwińska Dodanie atrybutu 'jednostka redakcyjna -tiret': "[]"
2014-05-30 10:27 System RPL Dodanie katalogu "Działalność lobbingowa" (rejestr)
2014-05-30 10:27 System RPL Dodanie katalogu "Konsultacje" (rejestr)
2014-05-30 10:28 System RPL Dodanie katalogu "Uzgodnienia" (rejestr)
2014-05-30 10:28 System RPL Dodanie katalogu "Opiniowanie" (rejestr)
2014-05-30 10:28 System RPL Dodanie katalogu "Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji" (rejestr)
2014-05-30 10:28 System RPL Dodanie katalogu "Komisja Prawnicza" (rejestr)
2014-05-30 10:28 System RPL Dodanie katalogu "Komitet do Spraw Europejskich" (rejestr)
2014-05-30 10:28 System RPL Dodanie katalogu "Rada Ministrów" (rejestr)
2014-05-30 10:28 System RPL Dodanie katalogu "Notyfikacja" (rejestr)