wtorek, 16 października 2018, data aktualizacji serwisu: 16.10.2018 o godzinie 15:14
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "projekt ustawy o prawach konsumenta"

Data Autor Zdarzenie
2013-09-25 14:29 Marzena Tabor Dodanie atrybutu 'nazwa wnioskodawcy': "Minister Sprawiedliwości"
2013-09-25 14:29 Marzena Tabor Dodanie atrybutu 'numer Programu Prac Legislacyjnych': "UC95"
2013-09-25 14:29 Marzena Tabor Dodanie atrybutu 'opis Programu Prac Legislacyjnych': "Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer UC95"
2013-09-25 14:29 Marzena Tabor Dodanie atrybutu 'numer przepisu UE': "dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz.U. L 304 z 22.11.2011), dyrektywa 99/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz.U. L 171 z 7.7.1999) oraz dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającą dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. U. L 271 z 9.10.2002)."
2013-09-25 14:29 Marzena Tabor Dodanie atrybutu 'nazwa założeń projektu ustawy': "Projekt założeń projektu ustawy o prawach konsumentów oraz o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i innych ustaw"
2013-09-25 14:29 Marzena Tabor Dodanie atrybutu 'tryb opracowywania projektu': "Projekt opracowywany na podstawie założeń projektu ustawy"
2013-09-25 14:29 System RPL Dodanie katalogu "Notyfikacja" (rejestr)
2013-09-25 14:29 System RPL Dodanie katalogu "Działalność lobbingowa" (rejestr)
2013-09-25 14:29 System RPL Dodanie katalogu "Konsultacje społeczne" (rejestr)
2013-09-25 14:29 System RPL Dodanie katalogu "Uzgodnienia" (rejestr)
2013-09-25 14:29 System RPL Dodanie katalogu "Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji" (rejestr)
2013-09-25 14:30 System RPL Dodanie katalogu "Komisja Prawnicza" (rejestr)
2013-09-25 14:30 System RPL Dodanie katalogu "Komitet do Spraw Europejskich" (rejestr)
2013-09-25 14:30 System RPL Dodanie katalogu "Rada Ministrów" (rejestr)
2014-01-17 15:20 System RPL Dodanie atrybutu 'null': "RM-10-120-13"