sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych"

Data Autor Zdarzenie
2013-06-07 15:34 Urszula Wójcicka Dodanie atrybutu 'nazwa wnioskodawcy': "Minister Finansów"
2013-06-07 15:34 Urszula Wójcicka Dodanie atrybutu 'numer Programu Prac Legislacyjnych': "ZC7"
2013-06-07 15:34 Urszula Wójcicka Dodanie atrybutu 'opis Programu Prac Legislacyjnych': "Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer ZC7"
2013-06-07 15:34 Urszula Wójcicka Dodanie atrybutu 'numer przepisu UE': "dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich"
2013-06-07 15:34 System RPL Dodanie katalogu "Konsultacje społeczne" (rejestr)
2013-06-07 15:34 System RPL Dodanie katalogu "Uzgodnienia" (rejestr)
2013-06-07 15:34 System RPL Dodanie katalogu "Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji" (rejestr)
2013-06-07 15:34 System RPL Dodanie katalogu "Komitet do Spraw Europejskich" (rejestr)
2013-06-07 15:35 System RPL Dodanie katalogu "Rada Ministrów" (rejestr)