piątek, 16 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 16:24
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw"

Data Autor Zdarzenie
2013-03-19 09:59 Beata Pondo Dodanie atrybutu 'nazwa wnioskodawcy': "Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej"
2013-03-19 09:59 Beata Pondo Dodanie atrybutu 'numer Programu Prac Legislacyjnych': "ZD53"
2013-03-19 09:59 Beata Pondo Dodanie atrybutu 'opis Programu Prac Legislacyjnych': "Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, numer ZD53"
2013-03-19 09:59 System RPL Dodanie katalogu "Konsultacje społeczne" (rejestr)
2013-03-19 09:59 System RPL Dodanie katalogu "Uzgodnienia" (rejestr)
2013-03-19 09:59 System RPL Dodanie katalogu "Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji" (rejestr)
2013-03-19 09:59 System RPL Dodanie katalogu "Komitet do Spraw Europejskich" (rejestr)
2013-03-19 09:59 System RPL Dodanie katalogu "Rada Ministrów" (rejestr)
2015-07-09 12:35 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na: Rady Ministrów
2015-07-09 12:35 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: sekretariatdtk@mir.gov.pl
2015-07-09 12:35 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2015-07-09 12:35 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r542,Zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-kolejowym-oraz-niekt.html