poniedziałek, 12 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 09.11.2018 o godzinie 16:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019."

Data Autor Zdarzenie
2018-11-08 16:20 Hanna Lipińska Stworzono projekt
2018-11-08 16:20 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-11-08 16:20 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-11-08 16:20 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-11-08 16:20 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-11-08 16:20 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-11-08 16:21 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-11-08 16:21 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-11-08 16:21 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-11-08 16:21 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-11-08 16:21 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-11-08 16:21 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-11-08 16:21 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Edukacji Narodowej
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Edukacji Narodowej
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: subwencja oświatowa;jednostki samorządu terytorialnego
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: renata.karnas@men.gov.pl
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.men.gov.pl/akty-prawne/program-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych-ministra-edukacji-narodowej-teksty-ujednolicone-od-2016-r.html
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu null na: User-901
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [oświata i wychowanie]
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [EDUKACJA NARODOWA]
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 169
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-11-08 16:22 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-11-08 16:22 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-11-08 16:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie