poniedziałek, 12 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 09.11.2018 o godzinie 16:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych"

Data Autor Zdarzenie
2018-11-08 15:21 Sebastian Madej Stworzono projekt
2018-11-08 15:21 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-11-08 15:21 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-11-08 15:21 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-11-08 15:22 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-11-08 15:22 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-11-08 15:22 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2018-11-08 15:22 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-11-08 15:22 Administrator Dodano katalog 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-11-08 15:23 Administrator Dodano katalog 9. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-11-08 15:23 Administrator Dodano katalog 10. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-11-08 15:23 Administrator Dodano katalog 11. Rada Ministrów (rejestr)
2018-11-08 15:23 Administrator Dodano katalog 12. Notyfikacja (rejestr)
2018-11-08 15:23 Administrator Dodano katalog 13. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów (rejestr)
2018-11-08 15:23 Administrator Dodano katalog 14. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Przedsiębiorczości i Technologii
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [7]
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: instytuty badawcze
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: Agnieszka.Mankowska@mpit.gov.pl
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r87239332,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-polaczenia-Centralnego-Osrodka-B.html
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 736
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu null na: User-174
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Maszyn Włókienniczych „POLMATEX-CENARO” i Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [gospodarka]
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu hasło na: [INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE]
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2018
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: RD433
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [3]
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu alias na: prrm
2018-11-08 15:23 Sebastian Madej Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na: