poniedziałek, 12 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 09.11.2018 o godzinie 16:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych "

Data Autor Zdarzenie
2018-11-08 14:46 Tomasz Królak Stworzono projekt
2018-11-08 14:46 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-11-08 14:46 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-11-08 14:46 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-11-08 14:46 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-11-08 14:47 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-11-08 14:47 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2018-11-08 14:47 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-11-08 14:47 Administrator Dodano katalog 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-11-08 14:47 Administrator Dodano katalog 9. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-11-08 14:48 Administrator Dodano katalog 10. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-11-08 14:48 Administrator Dodano katalog 11. Rada Ministrów (rejestr)
2018-11-08 14:48 Administrator Dodano katalog 12. Notyfikacja (rejestr)
2018-11-08 14:48 Administrator Dodano katalog 13. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów (rejestr)
2018-11-08 14:48 Administrator Dodano katalog 14. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Expost
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [18]
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Sprawiedliwości
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: dane
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: tomasz.krolak@ms.gov.pl
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1542
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu null na: User-146
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [sprawiedliwość]
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu hasło na: [SŁUŻBA WIĘZIENNA]
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2018
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: RD 435
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [7]
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu alias na: prrm
2018-11-08 14:48 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-11-08 14:49 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne