poniedziałek, 12 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 09.11.2018 o godzinie 16:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy"

Data Autor Zdarzenie
2018-11-08 13:59 Igor Sadowski Stworzono projekt
2018-11-08 13:59 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-11-08 13:59 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-11-08 13:59 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-11-08 13:59 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-11-08 13:59 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-11-08 14:00 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-11-08 14:00 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-11-08 14:00 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-11-08 14:00 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-11-08 14:00 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-11-08 14:00 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-11-08 14:00 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Sprawiedliwości
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań pisemnych na egzaminy konkursowy i komorniczy
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [107]
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Sprawiedliwości
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: egzamin
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: isadowski@ms.gov.pl
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/projekty-aktow-prawnych/
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 771
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu null na: User-149
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin komorniczy
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [sprawiedliwość]
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu hasło na: [KOMORNICY]
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2018
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: A364
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-11-08 14:00 Igor Sadowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-11-08 14:01 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-11-08 14:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-11-08 14:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie