poniedziałek, 15 października 2018, data aktualizacji serwisu: 15.10.2018 o godzinie 21:22
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego."

Data Autor Zdarzenie
2018-10-11 12:28 Mariusz Kaluta Stworzono projekt
2018-10-11 12:28 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-10-11 12:28 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-10-11 12:28 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-10-11 12:29 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-10-11 12:29 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-10-11 12:29 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-10-11 12:29 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-10-11 12:29 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-10-11 12:30 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-10-11 12:30 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-10-11 12:30 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-10-11 12:30 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. poz. 1474, z późn. zm.)
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [9]
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: kultura
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: mkaluta@mkidn.gov.pl
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/legislacja/wykazy-prac-legislacyjnych-i-pozalegislacyjnych-w-obszarze-mkidn-wraz-z-projektami.php
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 862
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu null na: User-1151
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu tytuł na: projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [kultura i ochrona dziedzictwa narodowego]
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: [a]
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu hasło na: [DOTACJE]
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 86
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [1]
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-10-11 12:30 Mariusz Kaluta Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-10-11 12:30 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-10-11 12:31 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie