piątek, 16 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 15.11.2018 o godzinie 16:23
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej "

Data Autor Zdarzenie
2018-09-14 12:08 Małgorzata Podrażka Stworzono projekt
2018-09-14 12:08 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-09-14 12:08 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-09-14 12:08 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-09-14 12:09 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-09-14 12:09 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-09-14 12:10 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-09-14 12:11 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-09-14 12:11 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-09-14 12:11 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-09-14 12:11 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-09-14 12:11 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-09-14 12:11 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [298]
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: dokumenty pracownicze
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: katarzyna.jedrzejewska@mrpips.gov.pl
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: [1]
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.mpips.gov.pl/bip/plan-prac-legislacyjnych
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 917
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu null na: User-142
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [praca]
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu hasło na: [DOKUMENTY]
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2018
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 101
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-09-14 12:11 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - numer publikatora na: 0
2018-09-14 12:11 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-09-14 12:11 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-09-14 12:11 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-09-14 12:12 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-09-14 12:12 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-09-14 12:12 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-09-14 12:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-09-14 12:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-09-14 12:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: