piątek, 16 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 08:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania"

Data Autor Zdarzenie
2018-09-12 15:28 Michał Nowak Stworzono projekt
2018-09-12 15:28 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-09-12 15:28 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-09-12 15:28 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-09-12 15:28 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-09-12 15:28 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-09-12 15:29 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-09-12 15:29 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-09-12 15:29 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-09-12 15:29 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-09-12 15:29 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-09-12 15:29 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-09-12 15:29 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Środowiska
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. poz. 182)
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [237b]
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Środowiska
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: odpady
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: michal.nowak@mos.gov.pl
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.mos.gov.pl/prawo/wykaz-prac-legislacyjnych/
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 992
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu null na: User-1971
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [środowisko]
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu hasło na: [ODPADY]
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2018
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 453
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [6]
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-09-12 15:30 Michał Nowak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-09-12 15:30 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-09-12 15:30 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-09-12 15:30 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie