czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 13:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania "

Data Autor Zdarzenie
2018-08-10 12:57 Magdalena Gawlas Stworzono projekt
2018-08-10 12:57 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-08-10 12:57 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-08-10 12:58 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-08-10 12:58 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-08-10 12:58 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-08-10 12:58 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2018-08-10 12:59 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-08-10 12:59 Administrator Dodano katalog 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-08-10 12:59 Administrator Dodano katalog 9. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-08-10 12:59 Administrator Dodano katalog 10. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-08-10 12:59 Administrator Dodano katalog 11. Rada Ministrów (rejestr)
2018-08-10 13:00 Administrator Dodano katalog 12. Notyfikacja (rejestr)
2018-08-10 13:00 Administrator Dodano katalog 13. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów (rejestr)
2018-08-10 13:00 Administrator Dodano katalog 14. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Inwestycji i Rozwoju
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Inwestycji i Rozwoju
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: budownictwo
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: magdalena.gawlas@mr.gov.pl
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu null na: User-1381
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa]
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu hasło na: [BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE]
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: RD 403
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu alias na: prrm
2018-08-10 13:00 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-08-10 13:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-08-10 13:01 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne