czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 18.10.2018 o godzinie 13:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wystawiania, realizacji i ewidencjonowania zapotrzebowań zbiorczych i imiennych podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne oraz sposobu sporządzania leku recepturowego lub aptecznego"

Data Autor Zdarzenie
2015-12-29 12:32 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 2015-10-14 (rejestr)
2015-12-29 12:32 Tomasz Rajkowski Dodano katalog 2015-12-29 (rejestr)
2018-08-10 12:51 Damian Bebak Stworzono projekt
2018-08-10 12:51 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-08-10 12:51 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-08-10 12:51 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-08-10 12:51 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-08-10 12:52 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-08-10 12:52 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-08-10 12:52 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-08-10 12:53 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-08-10 12:53 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-08-10 12:53 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-08-10 12:53 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-08-10 12:53 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Sprawiedliwości
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [96]
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Sprawiedliwości
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: zakłady karne;pozbawieni wolności
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: damian.bebak@ms.gov.pl
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/projekty-aktow-prawnych/
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 2211
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu null na: User-1183
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wystawiania, realizacji i ewidencjonowania zapotrzebowań zbiorczych i imiennych podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne oraz sposobu sporządzania leku recepturowego lub aptecznego
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [sprawiedliwość]
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu hasło na: [FARMACEUTYCZNE PRAWO, KARNE PRAWO WYKONAWCZE]
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: A337
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [10]
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-08-10 12:53 Damian Bebak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-08-10 12:54 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne