poniedziałek, 15 października 2018, data aktualizacji serwisu: 15.10.2018 o godzinie 21:22
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń"

Data Autor Zdarzenie
2018-08-03 10:10 Magdalena Piątek Stworzono projekt
2018-08-03 10:10 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-08-03 10:10 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-08-03 10:10 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-08-03 10:10 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-08-03 10:11 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-08-03 10:11 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-08-03 10:11 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-08-03 10:11 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-08-03 10:11 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-08-03 10:12 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-08-03 10:12 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-08-03 10:12 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Środowiska
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [48]
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Środowiska
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: odpady
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: magdalena.piatek@mos.gov.pl
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/wykaz_prac_legislacyjnych/2018.08.02_WYKAZ_PRAC_LEGISLACYJNYCH_MINISTRA_SRODOWISKA.pdf
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 992
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu null na: User-1811
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [środowisko]
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: [a]
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu hasło na: [ODPADY]
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2018
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 457
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [22]
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-08-03 10:12 Magdalena Piątek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-08-03 10:13 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-08-03 10:13 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-08-03 10:15 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie