niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r."

Data Autor Zdarzenie
2018-07-11 09:27 Agnieszka Szwed Stworzono projekt
2018-07-11 09:27 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-07-11 09:27 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-07-11 09:27 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-07-11 09:28 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-07-11 09:28 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-07-11 09:28 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2018-07-11 09:28 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-11 09:29 Administrator Dodano katalog 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-11 09:29 Administrator Dodano katalog 9. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-11 09:29 Administrator Dodano katalog 10. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-07-11 09:29 Administrator Dodano katalog 11. Rada Ministrów (rejestr)
2018-07-11 09:29 Administrator Dodano katalog 12. Notyfikacja (rejestr)
2018-07-11 09:29 Administrator Dodano katalog 13. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-11 09:29 Administrator Dodano katalog 14. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Edukacji Narodowej
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: zagrożenia naturalne;powodzie;susze;pożary lasów;zasiłek losowy
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: agnieszka.szwed@men.gov.pl
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r38277601,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-udzielani.html
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu null na: User-2011
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [oświata i wychowanie]
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu hasło na: [ZASIŁKI]
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: RD 385
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu alias na: prrm
2018-07-11 09:30 Agnieszka Szwed Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-07-11 09:30 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-07-11 09:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-07-26 09:51 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.
2018-07-26 09:51 Hanna Lipińska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: powodzie;pożary lasów;susze;zagrożenia naturalne;zasiłek losowy
2018-09-03 11:59 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Komisja Prawnicza
2018-09-14 09:57 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 13. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
2018-09-14 09:57 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte