niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej"

Data Autor Zdarzenie
2018-07-10 14:33 Katarzyna Stępień Stworzono projekt
2018-07-10 14:33 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-07-10 14:33 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-07-10 14:33 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-07-10 14:33 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-07-10 14:34 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-07-10 14:34 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-10 14:34 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-10 14:34 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-10 14:35 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-07-10 14:35 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-07-10 14:35 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-07-10 14:35 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [92]
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Infrastruktury
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: usługi pocztowe;poczta
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: elzbieta.panczyk@mi.gov.pl
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://mib.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1481
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu null na: User-1953
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [inne]
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu hasło na: [POCZTOWE PRAWO, POLSKA POCZTA]
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 225
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [4]
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-07-10 14:35 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-07-10 14:35 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-07-10 14:35 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 421)
2018-07-10 14:35 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-09-03 09:57 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-09-03 09:57 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 1649
2018-09-03 09:57 Katarzyna Stępień Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2018