niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020"

Data Autor Zdarzenie
2018-07-10 11:49 Iwona Chromiak Stworzono projekt
2018-07-10 11:49 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-07-10 11:49 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-07-10 11:49 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-07-10 11:49 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-07-10 11:49 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-07-10 11:50 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-10 11:50 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-10 11:50 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-07-10 11:50 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-07-10 11:50 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-07-10 11:50 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-07-10 11:50 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: [1]
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [45]
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: pomoc finansowa
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: Magdalena.Janik-Kaczor@minrol.gov.pl
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://www.gov.pl/rolnictwo/wykaz-prac-legislacyjnych
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 627
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu null na: User-2021
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [rozwój wsi]
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu hasło na: [GOSPODARSTWA ROLNE, PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH]
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2018
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: brak
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [1]
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-07-10 11:51 Iwona Chromiak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-07-10 11:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-08-02 13:40 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Komisja Prawnicza